• HESBURGER

    Финландската верига за бързо хранене HESBURGER, която разполага с 18 обекта в страната, четири от които са в София, избра да работи с търговски софтуер за управление на продажбите „Детелина“, като въведе и допълнителен модул „Комбинирани менюта“, който позволява групирането в обща цена на набор от артикули за промоционални кампании. Обектите на компанията са оборудвани с фискални принтери от „Елтрейд“.

    „Hesburger“ стъпва на българския пазар през 2016 г. чрез дъщерната си компания "Бългериан бургер". Веригата разполага с над 480 заведения в девет държави, като повече от 270 от тях са във Финландия. Има силно присъствие в прибалтийските държави Литва, Латвия и Естония, както и в Русия и Украйна.