• ВИНАРСКА ИЗБА БЕЛОГРАДЕЦ

    Винарска изба "Белоградец" е създадена през 2011 г. Притежава 1000 декара собствени лозя, разположени на южните и югозападните склонове на Новопазарското плато – в землището на с. Белоградец, на около 45 километра от Варна и Черно море. Избата предлага качествени вина, произведени от широк спектър от сортове.

    Фирмата има и 6 магазина, които работят с иновативното POS решение ЕLTRADE А6 MINI POS. Шестте устройства приемат и предават безжично данни към инсталирания в обектите търговски софтуер "Детелина".