• ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

    Военномедицинска академия  е наследник на Софийската обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. Академията е създадена като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да извършва многообразна диагностично-лечебна дейност, да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри с цел поддържане готовността и боеспособността на армията, съхранение и възстановяване здравето на военнослужещите.

    За нуждите на търговските си процеси на регистратурите и в лабораториите си Военномедицинска академия използва касови апарати с марка ELTRADE.

    Военномедицинска академия