• Отдалечен помощник

    Ако използвате търговски софтуер „Детелина“ и искате да разчитате на гарантирана и качествена поддръжка на системата, без непременно да бъдете посетени от техник, абонирайте се за нашата услуга „Отдалечен помощник“. Тя осигурява дистанционен достъп до вашите компютри, които работят със софтуер „Детелина“.

       Отдалечен помощник „Елтрейд“

       Ammy Admin v3.5

       Firebird v1.5.6