• Системно интегриране

    "Елтрейд" предлага комплекс от услуги, които покриват целия процес по изграждането на системи за управление на различни видове търговски обекти.