• Внедряване на SAP Business One

    Реализацията на SAP Business One може да бъде сложен процес, който отнема седмици. Въпреки това, с подходящо планиране, подробни изисквания, ясни роли и отговорности и реалистични очаквания на клиентите, внедряването на SAP Business One може да бъде завършено своевременно.

    "Елтрейд" осигурява бързо внедряване на SAP Business One, като следва стъпка по стъпка процес, който е персонализиран според бизнес процеса, операциите и изискванията на клиента.

    При условие, че няма непредвидени обстоятелства и клиентът е в състояние да отдели необходимото време и ресурси, за да подкрепи внедряването на SAP Business One, целият процес, от покупката до стартирането, отнема приблизително 8 седмици.

    НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ