Електронен обмен на данни

COMARCH EDI е платформа за електронен обмен на данни (EDI), която представлява система за пренос по електронен път на търговска информация от една компания към друга на базата на приет стандарт за съобщения. Намира широко приложение в търговията на дребно – за обмен на електронни фактури и други документи между търговски вериги и техните доставчици. Целта е да се премахнат традиционните методи на въвеждане на данни и обработка в информационните системи на фирмите, които изискват време и са предразположени към грешки.
„Елтрейд“ предлага услугата COMARCH EDI на българския пазар в качеството си на оторизиран партньор на полската IT компания Comarch, създател на комуникационната платформа за електронен обмен на данни COMARCH EDI.
За включване към платформата и за по-подробна информация се обърнете към специалистите от COMARCH EDI центъра за обслужване на клиенти:

Платформата е разработена, за да отговори на потребностите както на голяма търговска верига, така и на средни и по-малки фирми, които желаят да подобрят комуникацията си със своите партньори.

COMARCH EDI се предлага в различни модификации - за производители, за дистрибутори, за търговски вериги и др.

Услугата е приложима във всяка една компания, независимо от мащаба на бизнеса.

Документите, които се предават по електронен път, най-често са:

 • поръчки
 • стокови разписки
 • фактури
 • потвърждения на поръчки
 • уведомления за плащане и др.

ПРЕДИМСТВА

 • За разлика от другите форми на електронна комуникация, например електронна поща, EDI съобщенията следват строго определен стандарт без значение в коя страна се намират контрагентите или каква точно програма за управление използват, като например складов или счетоводен софтуер и др.
 • Електронният обмен намалява възможността за грешки, загуба на документи и позволява потвърждение в реално време.
 • Редуцира разходите за телефон, хартия, труд и време за получаване, проверка и сравнение на документите.
 • Помага за оптимизирането на складовите наличности, като предоставя предварителна информация за нуждите на клиента и датите на доставки.
 • Системата за архивиране прави достъпен във всеки един момент съответния документ за справки, ревизии и отчети. 


ПОЛЗИ

Въвеждането на EDI позволява да се оптимизират вътрешнофирмените бизнес процеси и връзките с доставчиците. Електронният обмен на информацията е предпоставка стоките да се движат по-бързо по веригата производител - търговец - купувач. Колкото по-бързо е това движение, толкова по-голяма печалба се постига на единица капитал. 

Използването на EDI гарантира по-надежден и сигурен път на търговската информация от една компания до нейните търговски партньори и обратно.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА УСЛУГАТА

 • COMARCH EDI Архив е модул към платформата COMARCH EDI, предназначен за съхранение на документи в електронен вид.
 • Освен електронни фактури този модул може да архивира и други видове документи по искане на клиента.
 • COMARCH EDI Архив отговаря на всички очаквани изисквания във връзка с издаването, изпращането, приемането и съхранението на електронни фактури, както и възможността те да бъдат предоставени за ревизия от страна на данъчните власти.
 • COMARCH EDI Архив съхранява архивираните документи за период от 6 години или повече, ако клиентът пожелае.
 • Системата притежава интерфейс за отдалечен достъп, който може да бъде конфигуриран според индивидуалните изисквания на клиента. 
 • COMARCH EDI Архив е лесна за работа система, с която можете да търсите, подреждате и групирате архивираните документи по предварително зададен критерий.