Инструкции за пускане на дневен/месечен финансов отчет

 • Указание за пускане на дневен финансов отчет
 • Указание за пускане на справочен финансов отчет

Ако вашият касов апарат е:

 • Eltrade A3
 • Eltrade B1
 • Eltrade A1

Дневен финансов отчет с нулиране - извършва се за всеки ден, в който има реализирани продажби на фискалното устройство.

При включен касов апарат се натиска еднократно бутонът „ON“, с което се влиза в главното меню, натиска се бутонът „2“, което автоматично изпълнява „2. Z Отчет“ от главното меню и отчетът се отпечатва.


Ако вашият касов апарат е:

 • Eltrade A3
 • Eltrade B1
 • Eltrade А1

Справочен отчет:

 1.  1. При включен касов апарат натискаме еднократно бутона „ON“, с което се влиза в главното меню.
 2. 2. Натискаме бутон „6“ от основната клавиатура, с което автоматично се изпълнява опция „6. Фиск. памет“ от главното меню.
 3. 3. В следващото меню натискаме бутон „1“ за „Съкратен отчет“ или бутон „2“ за „Пълен отчет“.
 4. 4. За отчет „по дати“ натискаме бутон „2“.
 5. 5. С бутони от 0 до 9 въвеждаме началната дата на отчета, след което натискаме бутонът „TOTAL“.
 6. 6. Въвеждаме крайната дата на отчета и натискаме бутонът „TOTAL“.
 7. 7. Натискаме бутонът „TOTAL“ и отчетът се отпечатва.