Обучения за потребители на търговски софтуер Детелина

Обучението на клиентите за работа със софтуерните продукти „Детелина“ е приоритетна цел за Елтрейд. Предлагаме схеми на обучение, съобразени със специфичните нужди на всеки клиент и в зависимост от длъжността и функциите, които изпълнява потребителят в търговския обект.
Обученията на ключовите потребители на системата се извършват в офиса на Елтрейд, а обученията на касиери/ сервитьори се правят в обекта.
В края на всеки курс се издава сертификат на успешно завършено обучение.
Ако работите със софтуер „Детелина“, но нямате сертификат за работа с програмата, можете да се явите на онлайн тест. При успешно взимане на изпита, ще ви изпратим разпечатан и подписан сертификат по пощата.
 • За всеки потребител на софтуер „Детелина Лайт“ и „Детелина Старт“
  Всички потребители на „Детелина Лайт“ и „Детелина Старт“ могат да се явят на онлайн тест и да получат сертификат „Експерт на Детелина Лайт“.
 • За касиери, продавач-консултанти, сервитьори, бармани и др.
  Потребители, които работят само с POS (front office) модула на търговски софтуер „Детелина“ могат да се явят на онлайн тест и да получат сертификат „Оператор (POS)“
 • За мениджъри на магазини и ресторанти, началник склад и др.
  Потребители, които работят само с BOS (back office) модула на търговски софтуер „Детелина“ могат да се явят на онлайн тест и да получат сертификат „Специалист (BOS)“
 • За управители на магазини и ресторанти, помощник управители, старши касиери и др.
  Потребители, които са със задълбочени знания и покриват нивата „Оператор (POS)“ и „Специалист (BOS)“ могат да се явят на онлайн тест и да получат сертификат „Администратор (POS+BOS)“
 • За професионални IT специалисти
  Професионалисти, които не само имат познанията на „Администратор (POS+BOS)“, но и самостоятелно могат да инсталират и поддържат търговски софтуер „Детелина“ могат да се явят на тест, който се извършва в офисите на Елтрейд в страната.


Защо ми трябва сертификат за владеене на търговски софтуер „Детелина“?

 • Защото получавате официален документ за знанията си
 • Защото можете да го добавите в автобиографията си при търсене на нова работа
 • Защото ще докажете пред работодателя си, че сте сериозен кадър с желание за развитие
 • Защото бързо и безплатно получавате доказателство за уменията си

 

След успешно положен изпит, Ви изпращаме сертификата по куриер.

Сертификатите са ръчно подписани от управителя на Елтрейд и са безсрочни.