За разработчици

ПРОТОКОЛИ

Комуникационен протокол за управление на фискалните устройства на "Елтрейд" – представлява списък от унифицирани инструкции, посредством които се осигурява пренос на данни между фискалните устройства и приложенията, от които се управляват.

ЕЛТРЕЙД комуникационен протокол 

ELTRADE communication protocol