SAP Business One за малък и среден бизнес

SAP Business One е цялостно ERP решение от световна класа за решаване проблемите на малкия и средния бизнес, насочено към пълната интеграция на всички процеси в компанията и като резултат – към нейния растеж.

SAP Business One е създадено за фирми, които са надраснали своите счетоводни и информационни системи и търсят интегрирано решение за управление на целия си бизнес.

Отличителна черта на SAP Business One е пълната интеграция на всички функционални компоненти. Решението обхваща почти всички аспекти на бизнеса, включително финанси, логистика, операции, складови наличности, управление на взаимоотношенията с клиентите.

Партньор на SAP от 2016 година, "Елтрейд" е първият официален интегратор за България на SAP Business One. "Елтрейд" е единствената българска фирма, която локализира и превежда на български език ERP решението, за да отговори то на българското счетоводно законодателство. "Елтрейд" е и първата и единствена фирма, привела SAP Business One в съответствие с изискванията на НАП за софтуерните продукти в търговските обекти.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ SAP BUSINESS ONE