Търговски софтуер "Детелина Премиум"

рейтинг 4.5 от 5

„Детелина Премиум“ е пакет от модули на търговски софтуер „Детелина“. Предназначен е за управление на магазини, ресторанти и столови. Системата се състои от два типа работни места:

 • Касово работно място (POS) за продажби
 • Административно работно място  (BOS) за управление на складови наличности, доставки, ценообразуване, извършване на ревизии, бракуване на стоки и множество видове справки
 • Основни предимства:

  • Бързина и удобство при обслужване на клиентите
  • Контрол и пълна отчетност на персонала
  • Проследяване на складови наличности и движения в реално време
  • Възможност за ревизии по всяко време
  • Адаптиране на системата към спецификата на всеки конкретен клиент
  • Поддръжка на системата
  • Централизирано управление на множество търговски обекти на една и съща фирма, разположени на различни места
  • Максимално оптимизиране на всички дейности, свързани със следене и контрол на стоки, операции и документи

Многообразието от модули помага в организацията на дейността в търговския обект - от доставката до продажбата на стоките. Софтуерният пакет предлага възможност за дистанционно наблюдение и добавяне на модул за централизирано управление на търговския обект.

  • Административен 

  • Доставки

  • Изписване

  • Фактуриране

  • Брак

  • Ревизия

  • Каса

  • Модул за сторниране на бележки издадени от POS
  • Трансфер и многоскладова организация

  • Собствено производство (по рецептурник)

  • Разпад – разопаковане

  • Дебитни и кредитни известия и др.

 • Обучителни видеа за работа с търговски софтуер "Детелина" 

  Вижте как се създават потребители, артикули и артикулни групи, как се въвеждат рецепти и контрагенти, как се извършват различни други операции в програмата. 

  ELTRADE TV >>

Вижте още