Системно интегриране на POS системи

„Елтрейд“ предлага комплекс от услуги, които покриват целия процес по изграждането на системи за управление на различни видове търговски обекти.
Стартирането на нов или разширяването на съществуващ бизнес е изключително важна и трудна стъпка. За да ви подкрепим, нашите специалисти ще ви предоставят консултация и практични съвети, основани на дългогодишния опит в интегрирането на POS системи в магазини, ресторанти, столове и още много други типове обекти.

Ако желаете да организирате и оптимизирате управлението на търговския си обект, ние ще ви консултираме как да постигнете най-добър резултат.

Разполагаме с широка гама от специализиран хардуер за търговски обекти и можем да ви предложим най-подходящото решение за вашия бизнес.

Предлаганите от „Елтрейд“ софтуерни решения за магазини и ресторанти са интуитивни за работа, надеждни и постоянно развиващи се.

Можете да разгледате примерни конфигурации на POS системи, като всяка схема може да се конфигурира специално според нуждите, като се добавят или премахват части от системата.

Предлагаме:

При изготвянето на проект за система и при нейното конфигуриране наш водещ принцип е да изградим качествено и надеждно решение.

На етапа на тестване и инсталация предприемаме всички необходими мерки за безотказна работа на инсталирания хардуер и/или софтуер.

Вие и вашите служители имате възможност да се обучите как да работите със системата в реални условия и в присъствието на специалистите на "Елтрейд".

Предоставяме абонаментни договори за поддръжка, които са съобразени с особеностите на вашите обекти.

 Изтеглете ценовата листа

Свържете се с нас , за да получите консултация как да изградите бързо, качествено и професионално вашата POS система.

Отдел "Системно интегриране" на "Елтрейд" предоставя следните видове услуги:

 • Монтаж на POS и BOS работно място, което включва свързване на всички компоненти в системата
 • Инсталиране на операционна система с всички необходими настройки
 • Инсталиране на търговски софтуер "Детелина" или друг софтуер от "Елтрейд"
 • Инсталиране на система с хардуер, закупен от "Елтрейд" или трета страна
 • Посещение на обект в работно и извънработно време
 • Възстановяване на повредена база данни
 • Копиране, импортиране или експортиране на данни от и в базата данни
 • Обновяване на базата данни
 • Обучение за работа с търговски софтуер "Детелина"
 • Издаване на сертификат за работа с търговски софтуер "Детелина"
 • Диагностика и профилактика на POS система
 • Настройки на софтуер и хардуер
 • Преглед на база данни за установяване на разлики и грешки
 • Инсталиране на допълнителен софтуер
 • Въвеждане на номенклатури
 • Помощ при откриване на обект – консултации от специалист на „Елтрейд“ за безпроблемен старт на работата с новата система