Как да оптимизирате доставките, когато обемите намаляват

Фирмите, които през последните години инвестираха време и средства в технологии за управление на бизнеса, ще се справят по-лесно с настоящата трудна ситуация и ще излязат от нея по-силни от конкурентите си, смятат анализатори.

„Елтрейд“ винаги си е поставяла за цел да подобрява дългосрочния бизнес на своите клиенти чрез софтуерните решения, които разработва. Не случайно в днешните условия на икономически трусове продуктите на компанията доказват още повече своята полезност.

Оптимизирането на веригата на доставки е един от съществените фактори за устойчивост на бизнеса. Ако вашата дейност включва разносна търговия и искате да спестите разходи, можете към основния пакет на търговски софтуер „Детелина“ да добавите модула „Мобилна търговия“. Той е предназначен за извършване на продажби и заявки от мобилен търговец на място в обект при клиент.

Модулът е приложим при два вида търговски операции – ExVan (директни продажби) и PreSales (генериране на поръчки, които се обработват в склада и се доставят на следващия ден).

Как работи

След като мобилното приложение се инсталира на таблет или смартфон с Android, можете да регистрирате продажби и поръчки на продукти във всеки момент.

Данните за артикулите се въвеждат през административния модул на търговски софтуер „Детелина“. Информацията се запазва в локална база и при наличието на онлайн връзка може да се синхронизира с централата.

Процесът на синхронизация е двупосочен. Първоначално се изпращат новосъздадените документи към основната база и след това се изтеглят променените данни на артикулите. Цялата информация се съхранява в енергонезависимата памет на устройството.

Предимства

При разносната търговия многото документи, които се попълват при клиента, често забавят обслужването и създават предпоставка за грешки. Чрез приложението за мобилна търговия се съкращава времето за обработка на операциите. Процесът се ускорява още повече, защото не е нужно повторно въвеждане на информацията за вече регистрирани клиенти.

Приложението значително увеличава броя на обслужените адреси. Мобилният търговец разполага с всички данни за клиента на мобилното си устройство – наличности, задължения, отстъпки, обороти и др, което минимизира възможностите за грешки.  

Модулът се инсталира бързо и лесно. Визията му е дружелюбна и удобна за работа, а възможността за комбиниране с фискално устройство за издаване на фискален бон на място е важна от гледна точка на новите изисквания на Наредба Н-18.   

Изтеглете мобилното приложение „Елтрейд Мобилна Търговия 6" за Android и се свържете с офис на Елтрейд за инсталация