Решения за столови системи

„Елтрейд“ предлага решение за управление на столова система със софтуер за управление на продажбите в търговските обекти „Детелина“ и специализиран хардуер.

Схемата посочена по-долу е примерна – може да се добавят, премахват или заменят елементи в зависимост от нуждите на обекта.

Решението автоматизира целия процес – от доставката на продукти, създаването на рецепти и съставянето на менюта, до обслужването на столуващите.

Подходящо е за организация на столовото хранене в компании, държавни предприятия, фабрики, университети, училища и други. Големи структури, като Народно събрание, БНБ, МО, АЕЦ „Козлодуй“, Технически  университет София, „Арсенал“, „Девня цимент“, „Аурубис“, вече го прилагат в ежедневната си дейност.
Примерна схема


 • Професионална организация и управление

  Решението предлага професионална организация и управление на столовото хранене – от доставка на продукти, създаване на рецепти и издаване на меню до обслужване на столуващите.

 • Без издаване и отчитане на купони

  Премахва се издаването и отчитането на купони.

 • Гъвкави възможности за плащане

  Възможност за безналично разплащане с карта, с пари в брой и комбинирано.

 • Точно планиране

  Точно планиране на количеството ястия за приготвяне – какво количество от кои продукти е необходимо да бъде доставено.

 • Предварителна заявка на храна

  Възможност за предварителна заявка на храна за ден или седмица напред.

 • Рецептурник

  Създаване и поддържане на рецептурник: възможност за създаване на вложени рецепти.

 • Справки

  Издаване на списък с количества продукти, необходими за деня.

 • Следене на запасите

  Следене на максимални и минимални запаси на артикули.

 • Няколко ценоразписа

  Поддържане на няколко ценоразписа – сезонни цени, промоции, отстъпки.

 • Изготвяне и отпечатване на меню

  Възможност за изготвяне и отпечатване на меню за стола за следващ ден/дни.

 • „Одело България“ инсталира столова система на „Елтрейд“

  Вижте повече
 • Водещ производител на облекла в Русе внедри решение за столово хранене 

  Вижте повече
 • Системата за столово хранене на "Елтрейд" и в АЕЦ „Козлодуй“

  Вижте повече
 • Военната академия внедри решението за столови на „Елтрейд“

  Вижте повече
 • Kostal внедри система за предварителни поръчки на храна

  Вижте повече
 • „Асарел-Медет" организира столовото хранене с решение за столова система 

  Вижте повече
 • "ВИТТЕ Аутомотив България" използва система за столово хранене 

  Вижте повече
 • С решение на "Елтрейд" управлява столовото си хранене "Девня цимент"

  Вижте повече
 • Обекти на „Парти Фууд“ се управляват с "Детелина" и включени модули за столово хранене

  Вижте повече
 • Столовото хранене във „ВМЗ Сопот“ се управлява със система на „Елтрейд"

  Вижте повече