Решения за магазини

Предлагаме три варианта на системи за управление на търговски обект. Решенията са изградени със специализиран хардуер и софтуер за управление на продажбите в търговските обекти "Детелина" за магазин.

Схемите са примерни – може да се добавят, премахват или заменят елементи в зависимост от нуждите на обекта. Решението е подходящо за:

 • Хранителни магазини
 • Магазини за дрехи
 • Вериги магазини
 • Супермаркети
ПРИМЕРНА СХЕМА

 • Едно работно място с две функции

  - Маркиране и извършване на продажби (POS).

  - Административни функции (BOS): управление на складови наличности, доставки, въвеждане на цени, извършване на ревизии и бракуване на стока.

 • На един компютър

  BOS и POS операциите в магазина се извършват на един компютър.

 • Фискален принтер

  Касовият апарат работи в режим на фискален принтер, управляван от софтуера за магазин.

 • Баркод скенер и електронна везна

  Извършването на продажбите става лесно и бързо чрез използването на баркод скенер, електронна везна и сейф, свързани към компютъра.
ПРИМЕРНА СХЕМА

 • Два типа работни места

  - Касови работни места (POS) за продажби.
  - Административни работни места (BOS) за упраление на складови наличности, доставки, ценообразуване, извършване на ревизии, бракуване на стоки и различни видове справки.

 • Гъвкава система за промоции

  Могат да се въвеждат различни промоции и отстъпки за клиенти.

 • Ваучери и карти за отстъпки

  Издаване на клиентски карти за отстъпки и ваучери за подарък.

 • Възможност за снимки на етикетите

  Софтуер "Детелина" поддържа добавянето на снимка към картона на стоката.
ПРИМЕРНА СХЕМА

Решението включва N на брой работни места, организирани със софтуер „Детелина премиум“ (плюс модул „Централен офис“) и хардуерни устройства на водещи доставчици.


 • Информация

  Чрез допълнителния модул „Централен офис“ се следят в реално време и от едно място продажбите на всеки обект от веригата.

 • Справки

  Получаване на обобщена информация от всички обекти във веригата.

 • Различни цени за една и съща стока

  Ценовата политика е централизирана, като за отделните обекти могат да се зададат различни продажни цени за една и съща стока.

 • Промоции

  Възможно е реализирането на различни типове промоции, които могат да се различават за отделните обекти.

 • Номенклатури

  Всички обекти се управляват от централния офис, от който се създава номенклатурата за цялата верига.

 • Проверка на цени

  Софтуер "Детелина" има функционалност за сравняване на цената на етикетите на рафта с тази на касата на магазина и приемане на стоки чрез мобилни терминали.

 • Ревизии с мобилни терминали

  Могат да се извършват частични ревизии с мобилни терминали и да се контролират наличностите в склада.

 • Контрол

  Отделните магазини имат ограничени права: не могат да създават и редактират артикули, да променят продажната цена, да променят артикулните групи или групите за печат. Не могат да променят складовите номенклатури или достъпа на потребителите до системата, както и да създават собствени промоции.

 • Автономност

  При прекъсване на връзката с централата всеки отделен обект от веригата продължава да работи самостоятелно. При възстановяване на връзката информацията в обектите и в централния офис автоматично се актуализира.

 • Гъвкавост на конфигурацията

  Освен „Централен офис“ в конфигурацията могат да се добавят и други модули на търговски софтуер „Детелина“ в зависимост от нуждите на клиента.

 • Периодичен обмен на данни

  Периодично се осъществява обмен на данни и в двете посоки. Промените в номенклатурата се разпращат към обектите, а обратно се получават данните за продажби, доставки, изписвания, брак и др.