Решения за магазини

Предлагаме три примерни варианта на системи за управление на вашия търговски обект. Решенията са изградени със специализиран хардуер и софтуер за магазин.

Схемите са примерни – може да се добавят, премахват или заменят елементи в зависимост от нуждите на обекта.

 • Хранителни магазини
 • Магазини за дрехи
 • Вериги магазини
 • Супермаркети • Едно работно място с две функции

  Решението е за едно работно място с две главни функции:
  1. Маркиране и извършване на продажбите (POS).
  2. Административни функции (BOS) като управление на складови наличности, доставки, въвеждане на цени, извършване на ревизии и бракуване на стоки.

 • На един компютър

  BOS и POS операциите в магазина се извършват на един компютър.

 • Фискален принтер

  Касовият апарат работи в режим на фискален принтер, управляван от софтуера за магазин.

 • Баркод скенер и електронна везна

  Извършването на продажбите става лесно и бързо чрез използването на баркод скенер, електронна везна и сейф, свързани към компютъра.
 • Два типа работни места

  1. Касови работни места (POS) за продажби.
  2. Административни работни места (BOS) за упраление на складови наличности, доставки, ценообразуване, извършване на ревизии, бракуване на стоки и различни видове справки.

 • Гъвкава система за промоции

  Гъвкава система за различни промоции и отстъпки за клиентите.

 • Ваучери и карти за отстъпки

  Издаване на клиентски карти за отстъпки и ваучери за подарък.

 • Възможност за снимки на етикетите

  Софтуер "Детелина" поддържа добавянето на снимка към картона на стоката. • Информация

  Софтуерът позволява следене на продажбите във верига магазини от едно място.

 • Управление на цените

  Задаване на продажни цени за различните магазини от централния офис.

 • Различни цени за една и съща стока

  Във всеки обект може да има различна цена за една и съща стока.

 • Промоции

  Изготвяне на различни типове промоции.

 • Номенклатури

  Възможност за управление на номенклатурите от едно място.

 • Проверка на цени

  Софтуер "Детелина" има функционалност за сравняване на цената на етикетите на рафта с тази на касата на магазина и приемане на стоки чрез мобилни терминали.

 • Ревизии с мобилни терминали

  Извършване на частични ревизии с мобилни терминали и контрол на наличностите в склада.

 • Автоматичен файлов обмен

  Автоматичният файлов обмен на данни се осъществява през FTP сървър.

 • Автономност

  При липса на свързаност с централата всеки търговски обект от веригата може да работи самостоятелно. При възстановяване на връзката автоматично се актуализира информацията в обектите и в централния офис.

 • Контрол

  Отделните магазини имат ограничени права: не могат да създават и редактират артикули, да променят продажната цена, да променят артикулните групи или групите за печат. Не могат да променят складовите номенклатури или достъпа на потребителите до системата, както и да създават собствени промоции.

 • Периодичен обмен на данни

  Промените в номенклатурата се разпращат към обектите и обратно се получават данните за направените продажби, доставки, изписвания, брак и др. Обменът се осъществява чрез файлове.

 • Гъвкавост на конфигурацията

  В конфигурацията можете да добавяте различни модули от търговски софтуер за магазин "Детелина".